Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 21. 11. – 28. 11.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 21. 11.
Ježíše Krista krále
8:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Bicana, manželku, rodiče a sourozence
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Marii Kadupcovou
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Janu Vaněčkovou a celý rod
Pondělí 22. 11.
sv. Cecilie, panny a mučednice
18:00 P. Josef P. Josef Za + Jaroslava Poláka
Úterý 23. 11. 19:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče a jejich syna Jindřicha
Středa 24. 11.
sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
18:00 P. Josef P. Josef Za požehnání a dary Ducha sv. v den výročí věčných slibů
Čtvrtek 25. 11. 18:00 P. Milan P. Milan Za zemřelé z rodin Veselých a Augustýnů
Pátek 26. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 27. 11. 7:30 P. Pavel P. Pavel Za + manžele Slepičkovy
15:00 P. Tomáš DD Máj
Neděle 28. 11.
1. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Michal P. Michal Za + Jana Pecku
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Josefa Matouškovy

Další oznámení

V pondělí bude setkání Ekonomické rady farnosti od 19h.

Ve středu bude poslední rozloučení s naší farnicí paní Marii Kokešovou, pohřební obřady začínají v našem kostele v 11:15h. Večer si připomeneme tzv. Červenou středu – den pronásledovaných pro svoji víru. Mše svatá bude vysílaná on-line a po mši sv. bude možnost modlitby a zapálení svíčky do 19:30h.

V sobotu se zde na faře v tělocvičně koná od 14,00 – 17,00 společné vázání adventních věnců (i s následným požehnáním ve 14:30, 16:00 a v 17:00).

Srdečně zveme všechny farníky a přátele na adventní mini trhy, akce se koná příští neděli mezi 8:30 a 12:00 hod v tělocvičně vedle farní kavárny. Svým nákupem podpoříte Salesiánské středisko a další spřátelené organizace.

Příští neděle, kdy je 1. neděle adventní, budeme při bohoslužbách žehnat adventní věnce, které si přinesete, zveme také na mši sv. v 10h, která bude zaměřená na mládež.

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci se nedělní katecheze pro děti až do odvolání nebudou konat, ani farní kavárny  a nebude ani společná mikulášská nadílka.

Letos je opět kvůli pandemii prodloužená možnost až do 30. 11. navštívit hřbitov a pomodlit se tam za naše zemřelé.

Adventní duchovní obnova pro farnost se bude konat v sobotu 4. 12. a povede ji farní vikář o. Milan Mihulec. Srdečně zveme.

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Velmi děkujeme za všechny vaše dary.