Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 12. 12. – 19. 12.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 12. 12.
3. neděle adventní
8:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Martina Zitterbarta a živou i zemřelou rodinu
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče, bratra a duše v očistci
Pondělí 13. 12.
sv. Lucie, panny a mučednice
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Dudákovy a dcery Marii a Annu
Úterý 14. 12.
sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
19:00 P. Josef P. Josef Za + Jiřího Jakeše
Středa 15. 12. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + z rodin Nevšímalů, Karlíčků a Holubů
Čtvrtek 16. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za +rodiče a duše v očistci
Pátek 17. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 18. 12. 7:00 P. Pavel P. Pavel Za + Miloslava Scheinpfluga
15:00 P. Michal DD Máj
Neděle 19. 12.
4. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za manžele Stockerovy a jejich rodiče
10:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii a Aloise Rutovy
18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života a s prosbou o požehnání do dalších let

Další oznámení

V pondělí od 16h je Kurz Výklad encykliky Laudato Si´.

Ve čtvrtek zveme na setkání se sv. Ludmilou a v neděli po večerní mši svaté na setkání se sv. Josefem – mše sv. vždy v 18h a po ní setkání na faře.

Ve čtvrtek od 17 hodin se koná Předvánoční holčičí spolčo.

V sobotu zveme na poslední letošní ranní roráty v 7h.

O víkendu se koná adventní duchovní obnova pro ministranty a v neděli při mši svaté v 10h složí sliby noví ministranti.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.