Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 19. 12. – 26. 12.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 19. 12.
4. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za manžele Stockerovy a jejich rodiče
10:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii a Aloise Rutovy
18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života a s prosbou o požehnání do dalších let
Pondělí 20. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za odpuštění hříchů p. Bohumila Kokeše a za věčné odpočinutí pro + Marii Kokešovou
Úterý 21. 12. 19:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Václava Kříže
Středa 22. 12.
Výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše
18:00 P. Pavel P. Pavel Za Janu Pavlíkovou
Čtvrtek 23. 12. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 24. 12. 16:00 P. Josef P. Josef Za farnost
22:00 P. Pavel P. Pavel
23:00 P. Milan Mokré
Sobota 25. 12.
Narození Páně
8:00 P. Josef P. Josef Za + z rodiny Konzalů a duše v očistci
10:00 P. Pavel P. Pavel Za + Václavu Dudákovou
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
18:00 P. Milan P. Milan Za Sebestiána, jeho rodiče a prarodiče
Neděle 26. 12.
sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:00 P. Milan P. Milan Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy a duše v očistci
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodiče Šidovy a manžela Jana Vopravila
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15h.

Rozšířenou možnost sv. smíření v tomto týdnu před vánoci můžete využít v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 17-18:30h, v úterý bude zpovídání ještě delší, a to od 17-19:30h, zpovídat bude vždy více kněží.

Betlémské světlo budeme mít v našem kostele ve čtvrtek od večerní mše svaté až do sv. Štěpána.

V pátek na Štědrý den bude kostel otevřený k návštěvě odpoledne od 14-16h, pak bude v 16h mše sv., která bude také přenášená on-line a večer bude kostel otevřený od 21-22h a od 22h bude tzv. půlnoční mše sv.

V sobotu na Hod Boží vánoční budou bohoslužby jako v neděli (mše sv. v 10h bude také přenášená on-line). Kostel bude otevřený k návštěvě „jesliček“ odpoledne od 14-17h.

V neděli na svátek sv. Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa bude nedělní pořad bohoslužeb – tedy v 8h, v 10h a v 18h. Odpoledne bude kostel otevřený od 14-17h. Při bohoslužbách bude žehnání manželům.

Národní centrum pro rodinu vyhlásilo akci „Dny vděčnosti zdravotníkům“. Během vánočních svátků můžete opět jako na jaře do sakristie kteréhokoliv kostela v Českých Budějovicích (tedy i u nás) přinést balíček s malou pozorností a hlavně se vzkazem pro naše zdravotníky. Po vánocích jim to bude předáno do krajské nemocnice ve městě.  Více informací na nástěnkách.

Připomínáme milostivé léto, které končí 28. 1. 2022 a které má pomoci lidem zadluženým u veřejnoprávních institucí zbavit se jednoduše a s konečnou platností svých závazků. Zveme proto všechny, kterým by milostivé léto mohlo pomoci, aby se nebáli využít této jedinečné příležitosti. Současně prosíme všechny, kdo ve svém okolí mohou tuto informaci předat potřebným, aby tak učinili a pomohli tak šířit povědomí o Milostivém létu. Bližší informace lze nalézt na www.cirkev.cz nebo www.socialninauka.cz.

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Velmi děkujeme za všechny vaše dary.