Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 2. 1. – 9. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 2. 1.
Zjevení Páně
8:00 P. Pavel P. Pavel Za rodiny Váchalovy, Jindrovy, sestru Marii, švagra Vladislava a za Gábinku
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Milan P. Milan
Pondělí 3. 1.
Nejsvětějšího Jména Ježíš
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžela a rodiče z obojí strany
Úterý 4. 1. 19:00 P. Milan P. Milan Za uzdravení sestry a neteře
Středa 5. 1. 18:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodiče Annu a Antonína, bratra a manžela
Čtvrtek 6. 1. 18:00 P. Milan P. Milan
Pátek 7. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Za + z rodin Podlahů, Pumprů a Mračků
Sobota 8. 1.

bl. Tituse Zemana, salesiána

7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 9. 1.
Křtu Páně
8:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Bicanovou, manžela a rodiče
10:00 P. Michal P. Michal Za rodinu Bušků a sestru Jiřinu
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za živé i zemřelé členy rodiny Šejnostovy a Kumperovy

Další oznámení

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež, v neděli je také mše sv. v Mokrém.

V těchto dnech bude jako každoročně probíhat Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno, a to do 5. 1. nebo se hlaste u Petra Konráda nebo Zdeňka Nevšímala (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).

Nové salesiánské kalendáříky na rok 2022 jsou ještě k dispozici uprostřed kostela.

Po mši sv. si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky.

Příští neděli je svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.