Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 9. 1. – 16. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 9. 1.
Křtu Páně
8:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Bicanovou, manžela a rodiče
10:00 P. Michal P. Michal Za rodinu Bušků a sestru Jiřinu
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za živé i zemřelé členy rodiny Šejnostovy a Kumperovy
Pondělí 10. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Zíkovy a bratra Františka
Úterý 11. 1. 19:00 P. Josef P. Josef Za + Josefa Sejrka
Středa 12. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Růženu Tancerovou, rodiče a sourozence
Čtvrtek 13. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Za Oldřicha Scheinpfluga
Pátek 14. 1. 18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 15. 1.
Bl. Aloise Variary, kněze
7:30 P. Tomáš P. Tomáš Za bratra Pavla
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 16. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal
10:00 P. Pavel P. Pavel Za farnost
18:00 P. Josef P. Josef

Další oznámení

V pondělí je od 16h Kurz Výkladu encykliky Laudato Si´ a od 19h bude setkání Ekonomické rady farnosti.

V úterý od 17h budeme uklízet stromky a vánoční výzdobu. Děkujeme, když přijdete pomoci.

Ve středu je od 19h setkání zástupců společenství a skupinek synodální cesty, a také se začneme ve farnosti modlit za synodu při mši sv. v rámci úkonu kajícnosti.

Ve čtvrtek od 17h se koná společenství děvčat.

Také ve čtvrtek zveme na setkání se sv. Ludmilou a v neděli po večerní mši svaté se sv. Josefem – mše sv. vždy v 18h a po ní setkání na faře.

Příští neděli je mše sv. v Mokrém od 10h.

V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno.

Chceme srdečně poděkovat vám všem, kteří jste přispěli na opravu našeho kostela, a prostřednictvím tohoto přenosu on-line zvláště těm, kterým můžeme poděkovat jenom touto cestou, protože na ně nemáme kontakt. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Pro potvrzení o daru se hlaste u o. Josefa.

Nové salesiánské kalendáříky na rok 2022 jsou uprostřed kostela a  v sakristii jsou k dispozici sešitky k dětským katechezím a také balíčky s křídou a kadidlem.

Připomínáme milostivé léto, které končí 28. 1. a které má pomoci zadluženým lidem.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.