Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 16. 1. – 23. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 16. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + Jiřího Jakeše a za Františka a Terezii Homolkovy
10:00 P. Pavel P. Pavel Za farnost
18:00 P. Josef P. Josef
Pondělí 17. 1.
sv. Antonína, opata
18:00 P. Pavel P. Pavel
Úterý 18. 1.
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
19:00 P. Pavel P. Pavel
Středa 19. 1. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + manžele Holubovy a Karlíčkovy
Čtvrtek 20. 1. 18:00 P. Pavel P. Pavel
Pátek 21. 1.
sv. Anežky, panny a mučednice
18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 22. 1.
bl. Laury Vicuni, salesiánky
7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 23. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Příští týden se koná 1. část kapituly salesiánů ve Fryštáku. Prosíme o vaše modlitby.

Připomínáme milostivé léto, které končí 28. 1. a které má pomoci zadluženým lidem.

Pro děti jsou v sakristii k dispozici sešitky k dětským katechezím.

V neděli 30.1. za 14 dní budeme slavit svátek Dona Boska – srdečně vás zveme na slavnostní mši svatou v 10h s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem, a také na odpolední program, který začíná od 14h. Ve 14:30 bude pro děti i dospělé připravena divadelní pohádka a od 15:45 přednáška P. Janka Ihnáta, salesiána o sv. Františku Saleském.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.

Po mši svaté zveme všechny ty, kteří se chtějí zapojit do diskusí nad synodou (a nejsou už členy různých společenství ve farnosti), aby přišli do dolního sálu, kde se domluvíme na termínu setkání. Uprostřed kostela jsou také k dispozici modlitby za synodu a letáčky.