Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 23. 1. – 30. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 23. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
10:00 P. Josef P. Josef Za naši farnost
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 24. 1.
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
titulárního patrona Společnosti sv. Františka Saleského
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
Úterý 25. 1.
Obrácení svatého Pavla, apoštola
19:00 P. Josef P. Josef
Středa 26. 1.
sv. Timoteje a Tita, biskupů
18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 27. 1. 18:00 P. Milan P. Milan
Pátek 28. 1.
sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života
Sobota 29. 1. 7:30 P. Tomáš P. Tomáš
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 30. 1.
4. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Anežku a Josefa Rončákovy
10:00 biskup Kročil P. Josef
18:00 P. Michal P. Michal

Další oznámení

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 30.483,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Pro potvrzení o daru se hlaste u o. Josefa.

V pondělí je od 16h Kurz Výkladu encykliky Laudato Si´ a od 19h bude setkání Pastorační rady farnosti.

V pátek bude první schůzka „otevřené“ farní skupinky k synodě po mši sv. v 19:00 na faře.

Příští neděli budeme slavit svátek Dona Boska – srdečně vás zveme na slavnostní mši svatou v 10h s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem, která bude doprovázená dětskými zpěvy, a také na odpolední program, který začíná od 14h. Ve 14:30 bude pro děti i dospělé připravena divadelní pohádka a od 15:45 přednáška P. Janka Ihnáta, salesiána o sv. Františku Saleském. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stůl.

Děkujeme našim tříkrálovým koledníkům, chodilo celkem 5 skupin na území naší farnosti a vybralo se 55.916,- Kč pro městskou charitu.