Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 30. 1. – 6. 2.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 30. 1.
Slavnost sv. Jana Boska, kněze, Otce a Učitele Mládeže
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Anežku a Josefa Rončákovy
10:00 biskup V. Kročil P. Josef Za + Marii Matějů, manžela a celý rod
18:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
Pondělí 31. 1.
sv. Jana Boska, kněze
18:00 P. Josef P. Josef Za + Alžbětu a Josefa Eiblovy a jejich dceru
Úterý 1. 2. 19:00 P. Pavel P. Pavel
Středa 2. 2.
Uvedení Páně do chrámu
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Podlahovou, manžela Václava a syna Václava
Čtvrtek 3. 2.
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
18:00 P. Milan P. Milan Za + Františka Honsu a celý rod
Pátek 4. 2. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Annu Sobotkovou
Sobota 5. 2.
sv. Agáty, panny a mučednice
7:30 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 6. 2.
5. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + paní Springerovou
10:00 P. Michal P. Michal
18:00 P. Milan P. Milan

Další oznámení

Neděle – 4. neděle v mezidobí, v naší farnosti slavíme Slavnost sv. Jana Boska, kněze a zakladatele kongregace Salesiánů – 30. 1. 2022

Úterý – připomínka zemřelých salesiánů

Středa – svátek Uvedení Páně do chrámu – v katedrále se koná setkání řeholníků s otcem biskupem, začíná mší sv. v 9.30h.

Čtvrtek – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, při večerní mši sv. udílení svatoblažejského požehnání

Sobota – památka sv. Agáty, panny a mučednice

Neděle – 5. neděle v mezidobí

Dnešní odpolední program k oslavě Dona Boska – divadelní pohádka a přednáška se z důvodů pandemie ruší.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Také v pátek po večerní mši sv. v 19h bude na faře další setkání „otevřené“ farní skupinky k synodě.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.