Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 6. 2. – 13. 2.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 6. 2.
5. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + paní Springerovou
10:00 P. Michal P. Michal
18:00 P. Milan P. Milan Za uzdravení nemocné Covidem
Pondělí 7. 2.
bl. Pia IX., papeže
18:00 P. Josef P. Josef Za + Libuši Rouškovou
Úterý 8. 2. 19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 9. 2.
bl. Eusebie Palomino, salesiánky
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Nevšímalovy ze Šumavy
Čtvrtek 10. 2.
sv. Scholastiky, panny
18:00 P. Milan P. Milan Za + Josefa Vaněčka a celý rod
Pátek 11. 2.
Panny Marie Lurdské
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Semschovy
Sobota 12. 2. 7:30 P. Pavel P. Pavel Poděkování za dar života
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 13. 2.
6. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za zemřelé Josefa Urbánka a Marii Urbánkovou
10:00 P. Josef P. Josef Za naší farnost
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Michal P. Michal Za + členy rodiny Venturů

Další oznámení

V pondělí je od 16h Kurz Výkladu encykliky Laudato Si´.

V úterý na setkání studentů a absolventů proběhne diskuse nad synodálním tématem.

Ve čtvrtek od 17h se koná společenství děvčat.

Srdečně děkujeme neznámému dárci, který vložil do kasičky na opravu kostela 20 tis. Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.