Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 13. 2. – 20. 2.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 13. 2.
6. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Josefa a Marii Urbánkovy
10:00 P. Josef P. Josef Za naši farnost
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Michal P. Michal Za+ členy rodiny Venturů
Pondělí 14. 2. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 15. 2. 19:00 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
Středa 16. 2. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Maivaldovy
Čtvrtek 17. 2. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 18. 2. 18:00 P. Josef P. Josef Za nemocnou paní Laudátovou
Sobota 19. 2. 7:30 P. Tomáš P. Tomáš
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 20. 2.
7. neděle v mezidobí
8:00 P. Michal P. Michal Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Milan P. Milan
18:00 P. Josef P. Josef

Další oznámení

V pondělí je od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

V úterý začíná letní semestr akademického roku – zveme na studentskou bohoslužbu i na pravidelný úterní program také nové studenty a absolventy.

Ve čtvrtek bude od 13h setkání seniorů.

V pátek zveme na setkání se sv. Ludmilou a v neděli po večerní mši svaté se sv. Josefem – mše sv. vždy v 18h a po ní setkání na faře.

Také v pátek po večerní mši sv. v 19h bude na faře další setkání „otevřené“ farní skupinky k synodě.

Sobotní farní maškarní karneval z důvodu pandemie Covidu nebude.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude s dětskými zpěvy.

Společné udílení sv. nemocných bude po postní duchovní obnově farnosti v neděli 20. března při ranní mši sv. v 8h.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.