Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 6. 3. – 13. 3.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 6. 3.
1. neděle postní
8:00 P. Michal P. Michal Za + Bohumila Matyse, rodinu Marešovou a Hývnarovou
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + tetu Irenu
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 7. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Za rodinu Koupalů, Vítovců a za dnešní oslavence jménem Tomáš
Úterý 8. 3. 19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 9. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Miloslava Scheinpfluga
Čtvrtek 10. 3. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 11. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 12. 3. 7:30 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Chromých a Dudáků
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 13. 3.
2. neděle postní
8:00 P. Josef P. Josef Za + Růženu Baštovou, manžela a celou rodinu
10:00 P. Michal P. Michal Za naši farnost
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Marii a Josefa Matouškovy

Další oznámení

V pondělí je od 16h Kurz Výkladu encykliky Laudato Si´.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem, mši svaté bude předsedat náš provinciál P. Martin Hobza.

Ve čtvrtek od 17h se koná společenství děvčat.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež, a také už budou katecheze pro mladší i starší děti i nedělní kavárny po obou mších svatých.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.

Sbírka z minulé neděle na Ukrajinu činila 55 220,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. I nadále podporujme Ukrajinu v modlitbách.

Uprostřed kostela je papír k zapsání pro zájemce o společné přijetí sv. nemocných, které bude v neděli 20. 3. při ranní mši sv. v 8h.

Postní duchovní obnova pro farnost se bude konat v sobotu 19. 3. a kazatelem bude salesián P. Pavel Kuchař.

Křížové cesty v postní době budou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.