Přeskočit na obsah

10. Světové setkání rodin se uskuteční po celém světě

Papežská rada pro laiky rodinu a život představila inovace v organizaci Světového setkání rodin, které je plánováno na červen tohoto roku v Římě (22. – 26. června 2022). Přestože jeho centrem zůstane pořadatelské město, jak bývalo zvykem, současně budou probíhat decentralizovaná setkání na dalších místech.

První Světové setkání rodin se uskutečnilo v Římě v roce 1994 na popud sv. Jana Pavla II. Ve věčném městě se konalo také v roce 2000. Setkání probíhají každé tři roky a poslední z nich hostil irský Dublin v roce 2018. 10. světové setkání rodin bude tedy tentokrát v Římě potřetí. Původně bylo naplánováno na červen 2021, ale bylo o rok posunuto kvůli pandemii koronaviru.

Setkání se uskuteční závěrem Roku rodiny Amoris Laetitia, který započal 19. března 2021. Papež František vyzval k organizaci menších místních setkání na celém světě v termínu oficiálního setkání v Římě.

„Všichni se budou moci zúčastnit, také ti, kdo nemohou přijet do Říma,” zdůraznil papež František ve zvláštním videoposelství, zveřejněném v pátek 2. července 2021, kterým zve k aktivnímu zapojení do akcí v rámci 10. Světového dne rodin:

Vyzývám diecézní společenství, aby podle možností plánovala iniciativy vycházející z tématu setkání. Buďte dynamičtí, aktivní a kreativní; spolupracujte s rodinami na přípravě inspirované programem v Římě. Je to vzácná příležitost, jak se s entuziasmem věnovat pastoraci rodin; manželé, rodiny a pastýři mohou pracovat bok po boku.  Naberte tedy odvahu, drazí pastýři a drahé rodiny, pomáhejte si navzájem při organizaci setkání v diecézích a farnostech na všech světadílech. Přeji vám šťastnou cestu směřující k příštímu Světovému setkání rodin!”

„Je to příležitost zapojit do akce daleko více rodin, které chtějí pocítit přináležitost ke společenství církve,” vysvětluje Gabriella Gambino,  podsekretářka vatikánského Úřadu pro Laiky, rodinu a život.

10. světové setkání rodin se uskuteční v mimořádném čase velké naděje, znovuzrození po těžké zkoušce pandemie. Proto bude mít mimořádnou podobu, kterou vnímáme jako příležitost nabídnutou Prozřetelností. Do celosvětové akce se může zapojit velký počet rodin, a proto –  jak vysvětlil Svatý otec – se uvažuje o širokém a víceúrovňovém vzorci s akcemi v jednotlivých diecézích, aby každá místní církev mohla být centrem setkání pro rodiny a společenství. Díky tomu je také možné přiblížit se přání papeže Františka, aby účast byla umožněna všem, včetně těch, kdo například nyní kvůli pandemii nebudou mít prostředky na cestu do Říma. Na druhou stranu, třeba říci, že předchozích setkání, pastoračních kongresů se neúčastnilo víc než  35 000 lidí, což je velmi málo v porovnání s rodinami, které zůstaly doma a setkání pro ně bylo čímsi velmi vzdáleným. Prozřetelnost nám tedy nabízí příležitost, abychom v této situaci rozpoznali možnost pro všechny, kdo chtějí pocítit, že jsou součástí církevního společenství, a aktivně se účastnit této akce.”

https://imageeditordmp.blob.core.windows.net/cirkevcz/cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32077_32077/m_aspectcrop__w_768__h_432__o/cq5dam-thumbnail-cropped-750-422.jpeg