Přeskočit na obsah

Provinciální kapitula 2022

Přinášíme střípky z první části provinciální kapituly českých Salesiánů Dona Boska, která se konala od 17. do 21. ledna ve Fryštáku. Začala symbolicky ve  výroční den smrti zakladatele českých salesiánů, dona Ignáce Stuchlého, Staříčka ( 17. 1. 1953).

Na jeho počest jsme slavili mši v místním kostele, jejímž hlavním celebrantem byl provinciál P. Martin Hobza, a u oltáře koncelebrovali nejstarší český salesián P. Jan Vývoda a nejmladší účastník kapituly P. Ladislav Banďouch. Po mši jsme se pomodlili na místním hřbitově u hrobu Ignáce Stuchlého a Augustina Štancla a pokračovali jsme konferencí o českých salesiánech v místní hospodě U Žáků. Přestože tam byla zima, uvnitř nám bylo teplo, protože jsme byli v salesiánské rodině jako doma. P. Petr Zelinka, šéf Ústředního salesiánského archivu v Římě povídal o své knize, kterou napsal o zakladatelských létech 1924– 1939, pamětník Jenda Vývoda se rozpovídal o Staříčkovi a o 50. letech, P. Josef Pavlas probral svá noviciátní léta v Hodoňovicích.

Kapitulní jednání začala až následující den, v úterý 18. ledna. Ve Stanovách se píše, že kapitula je bratrské shromáždění, při němž místní komunity posilují svoji sounáležitost s provinciální komunitou společnou starostí o všeobecné problémy. (170. článek). Šli jsme po jednotlivých komunitách a zástupci komunit představili místa, kde působí. Vznikla tak krásná koláž, která odráží pestrost českých salesiánů a bohatství různých charismat, která se pokoušíme předávat dál, i když nás řeholníků ubývá. Všech 15 našich komunit představilo svoji aktuální situaci. Ředitelé a delegáti k tomu využili i prosincové přípravné téma, v němž se spolubratry reflektovali svá poslání, zasvěcení a bratrský život, s přihlédnutím k historii komunit, závěrů vizitací, organickému a výchovně pastoračnímu projektu provincie. Důležitým zadáním pro Provinciální kapitulu bylo hledat způsoby, jak uvádět do života závěry 28. Generální kapituly. Zjednodušeně řečeno, jak dostat do života Programový návrh Hlavního představeného pro salesiánskou kongregaci po 28. GK. (domácky nazývaný „šestiletka“, v níž je 8 priorit). K tomu nám posloužilo několik referátů, díky nimž jsme se mohli kvalifikovaněji věnovat prioritám: evangelizace, misie, formace a poslání sdílené s laiky a zaměření na chudé. Zdánlivě méně důležitým aspektem kapituly bylo neformální setkávání bratří o přestávkách, při jídle, o večerech, při liturgii a modlitbě. Ve skutečnosti to je ale jedna z těch důležitějších stránek kapituly. Jestliže se třetina spolubratří provincie 4 sdílí, poznává, prohlubuje vzájemné přátelské vztahy, pak je to důležitá investice do našeho salesiánského života. 

Druhá část kapituly se bude konat v dubnu 2022.

DSC_0845

DSC_0871