Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 20. 3. – 27. 3.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 20. 3.
3. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Konzalů a dušičky v očistci
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za Boží pomoc pro děti
18:00 P. Richter P. Richter Za + Janu Kotyzovou a její rodiče
Pondělí 21. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za otce Josefa a otce Tomáše – za Boží požehnání k narozeninám a za ostatní naše salesiány
Úterý 22. 3. 19:00 P. Josef P. Josef Za + Jarmilu Kartákovou a manžela Václava
Středa 23. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Bohumila Kokeše
Čtvrtek 24. 3. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 25. 3.
Zvěstování Páně
18:00 P. Michal P. Michal Za + rodiče Josefa a Marii Prachařovy
Sobota 26. 3. 7:30 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
15:00 P. Pavel DD Máj
16:00 P. Pavel DD Hvízdal
Neděle 27. 3.
4. neděle postní
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Josefa a Marii Prachařovy
10:00 P. Michal P. Michal Za + manžele Josefa a Alžbětu Zuskáčovy
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

V pondělí je od 18h setkání Ekonomické rady farnosti.

Ve středu zveme na setkání se sv. Josefem – po mši sv. je krátké setkání na faře.

Křížové cesty jsou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.

Po nedělních dopoledních mších sv. se prodávají lístky na Salesiánský ples.

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Srdečně děkujeme neznámému dárci, který vložil do kasičky na opravu kostela 30 tis. Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Ve farnosti otevíráme program formačních víkendovek pro děti od 12-14 let. První víkend se bude konat od 8. – 10. dubna. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.

Pomoc Ukrajině

Snažme se pomáhat, jak můžeme – sledujte novou nástěnku u vchodu nebo webové stránky diecézní charity nebo weby nasiukrajinci a pomahejukrajine. Salesiánské středisko hledá dobrovolníky, mluvící částečně rusky nebo ukrajinsky pro doučování. Hlaste se řediteli nebo mailem.