Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 10. 4. – 17. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 10. 4.
Květná neděle
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Opekarovy, živou synovu rodinu, švagrovou Elišku a duše v očistci
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za naši farnost
10:00 P. Jindřich Mokré
18:00 P. Michal P. Michal
Pondělí 11. 4.
Pondělí ve svatém týdnu
18:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Bicana, manželku a sourozence
Úterý 12. 4.
Úterý ve svatém týdnu
19:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Středa 13. 4.
Středa ve svatém týdnu
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 14. 4.
Zelený Čtvrtek
18:00 P. Milan P. Milan Za nemocné v naší farnosti
Pátek 15. 4.
Velký pátek
18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 16. 4.
Bílá sobota
20:00 P. Michal P. Michal Za nově pokřtěné na celém světě
Neděle 17. 4.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života Lenky a Sáry
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Neděle – Květná neděle – 10. 4. 2022

V pondělí zveme na setkání se sv. Ludmilou – po mši sv. je krátké setkání na faře.

Od pondělí do středy je možnost přijmout sv. smíření od 17 do 18:30h (v úterý až do 19:30h), bude zpovídat více kněží.

Na Zelený Čtvrtek je v katedrále v 10h Missa chrismatis. V 16:30h bude nácvik ministrantů a v 18h budou obřady v našem kostele. Pak následuje společná adorace v Getsemanské zahradě, kostel bude otevřen k adoraci do 20h.

Na Velký Pátek bude dopoledne v 10h křížová cesta-můžete si přinést svojí svíčku. Od 15-17h bude kostel otevřený k modlitbě, v 16:30h je nácvik ministrantů a v 18h budou obřady, kostel bude pak otevřený do 20h. Velký Pátek je den přísného postu.

Na Bílou Sobotu bude kostel otevřený k modlitbě opět od 15-17h, v 18h bude nácvik ministrantů a ve 20h začnou před kostelem obřady Velikonoční vigilie, při které budou pokřtěni noví katechumeni.

Na Hod Boží velikonoční bude žehnání pokrmů, které si můžete přinést. Odpoledne bude v 15h mše sv. v DD Máj a v 16h v DD U Hvízdala.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

V neděli 24. 4. vás srdečně zveme na Farní den – oslavu svátku patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha. Mši sv. v 10h bude celebrovat P. Jan Ihnát, salesián z Prahy. Po mši sv. bude společné občerstvení. V rámci odpoledního programu se můžete těšit od 14:30 na divadlo pro děti, benefiční koncert naší studentské scholy v kostele a od 15:45 na přednášku o sv. Františku Saleském. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stůl.