Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 17. 4. – 24. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 17. 4.
neděle Zmrtvýchvstání Páně
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života Lenky a Sáry
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
18:00 P. Pavel P. Pavel Za uzdravení Jana Bárty
Pondělí 18. 4.
Pondělí velikonoční
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za Olgu Rajsíkovou a za + manžela Františka
Úterý 19. 4.
Úterý velikonoční
19:00 P. Josef P. Josef
Středa 20. 4.
středa velikonoční
18:00 P. Pavel P. Pavel
Čtvrtek 21. 4.
Čtvrtek velikonoční
18:00 P. Milan P. Milan Za + Karla Štefka a celý rod
Pátek 22. 4.
pátek velikonoční
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii a Bohumila Kokešovy
Sobota 23. 4.
sobota velikonoční
7:30 P. Michal P. Michal Na úmysl dárce
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 24. 4.
2. neděle velikonoční
8:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
10:00 P. Ihnát P. Josef Za manžele Štekrovy
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Janu Pavlíkovou

Další oznámení

Slavnost neděle Zmrtvýchvstání Páně – 17. 4. 2022

Zítra na velikonoční pondělí budou mše sv. v 8 a v 10h, večerní v 18h nebude.

Příští neděle je neděle Božího milosrdenství.

Dnes večer vás zveme na Velikonoční večer chval v našem kostele s P. Tomasem van Zavrelem, začátek v 19:30.

V úterý zveme na setkání se sv. Josefem – po mši sv. je krátké setkání na faře.

Ve čtvrtek od 13h je setkání seniorů.

V sobotu se koná v katedrále presynodální setkání – zakončení synodální cesty v naší diecézi, začátek v 9:30.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Příští neděli vás srdečně zveme na Farní den – oslavu svátku patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha. Mši sv. v 10h bude celebrovat P. Jan Ihnát, salesián z Prahy. Po mši sv. bude v 11:15 žehnání kol před kostelem. Společný oběd letos nebude. Odpolední  program bude pak začínat ve 14h. Můžete se těšit na divadlo pro děti a benefiční koncert naší scholy Čtyrák v kostele od 14.30 (koncert bude přenášený i on-line) a od 15:45 pak na přednášku o sv. Františku Saleském. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stůl.

Od 9. do 14. srpna se koná Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let. Chceme vytvořit skupinu a jet společně odtud z naší farnosti. Více informací u P. Josefa. Zájemci ať se přihlásí v sakristii.

Děkujeme vám všem za přípravu a společné prožití svátků a přejeme s celou salesiánskou komunitou vám všem požehnané Velikonoce.