Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 1. 5. – 8. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 1. 5.
3. neděle velikonoční
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za živou a zemřelou rodinu Grombířovu a Šrámkovu
10:00 P. Milan P. Milan Za + Františka Faktora
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Růženu a Karla Odrážkovy, jejich rodiče, ,sourozence a duše v očistci
Pondělí 2. 5.
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života
Úterý 3. 5.
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
19:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života Václavy Čermákové
Středa 4. 5. 18:00 P. Milan P. Milan
Čtvrtek 5. 5. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 6. 5.
sv. Dominika Savia
18:00 P. Josef P. Josef Za Magdalenu
Sobota 7. 5. 7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 8. 5.
4. neděle velikonoční
8:00 P. Pavel P. Pavel Za živou a zemřelou rodinu Váchalů, Jindrů a Sádeckých
10:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života a na úmysly Panny Marie
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Tomáš P. Tomáš

Další oznámení

V pondělí je od 16h Kurz Výkladu encykliky Laudato Si´ a od 19h je setkání pastorační rady farnosti.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Ve čtvrtek od 13h je setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Májové pobožnosti jsou v pondělí, ve středu a v pátek vždy přede mší sv. od 17:40.