Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 8. 5. – 15. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 8. 5.
4. neděle velikonoční
8:00 P. Pavel P. Pavel Za živou a zemřelou rodinu Váchalů, Jindrů a Sádeckých
10:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života a na úmysly Panny Marie
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Pondělí 9. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Za uzdravení rodiny
Úterý 10. 5. 19:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Středa 11. 5. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 12. 5. 18:00 P. Milan P. Milan Za + manžele Sedláčkovy
Pátek 13. 5.
sv. Marie Dominiky Mazzarellové, panny
a spoluzakladatelky Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice
18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Podlahovou a manžela
Sobota 14. 5.
sv. Matěje, apoštola
7:30 P. Pavel P. Pavel Za + Jana Pecku
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 15. 5.
5. neděle velikonoční
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Milušku a Ĺudevíta Tokárovy
18:00 P. Josef P. Josef Za + prarodiče Venturů a Hawleů

Další oznámení

Ve čtvrtek od 17h se koná společenství děvčat.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela a také budou katecheze pro děti.

Srdečně děkujeme neznámému dárci za dar na opravu kostela ve výši 21 tis. Kč.

Před oltářem je tablo s dětmi, které v červnu poprvé přijmou eucharistii, dětí je  24 – prosíme o modlitbu za ně.

V červnu se opět konají o sobotách Pašijové hry v Hořicích. Více informací na internetu.

Přihlášení účastníci na Celostátní setkání mládeže se mohou od dnešního dne každý přihlásit na setkání přes webové stránky a zaplatit sníženou cenu, která platí do konce května. Další informace u o. Josefa. Stále je možné se přihlásit v sakristii, zveme k účasti i vysokoškoláky.

Májové pobožnosti jsou v pondělí, ve středu a v pátek vždy přede mší sv. od 17:40h.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.