Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 15. 5. – 22. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 15. 5.
5. neděle velikonoční
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Josefa Cepáka a rodiče z obou stran
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Milušku a Ĺudevíta Tokárovy
18:00 P. Josef P. Josef Za + prarodiče Venturů a Hawleů
Pondělí 16. 5.
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 17. 5. 19:00 P. Josef P. Josef
Středa 18. 5. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 19. 5. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 20. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
Sobota 21. 5. 7:30 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 22. 5.
6. neděle velikonoční
8:00 P. Michal P. Michal Za Josefa a Marii Urbánků
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Neděle – 5. neděle velikonoční – 15. 5. 2022

Pondělí – sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech

Neděle – slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, hlavního patrona kongregace Salesiánů Dona Boska

V pondělí je od 16h Kurz Výkladu encykliky Laudato Si´ a večer zveme na setkání se sv. Ludmilou – po mši sv. je krátké setkání na faře.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h a od 13h je setkání seniorů.

V pátek zveme na setkání se sv. Josefem – po mši sv. je krátké setkání na faře.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Chceme dopředu ve zkratce informovat o změnách ve složení naší komunity od nového šk. roku. Odchází o. Michal Kaplánek do Plzně a přijde o. Pavel Šimůnek z Prahy. O. Michalovi poděkujeme v sobotu 25. 6. při mši sv. ve 14h, kdy oslavíme jeho 60. narozeniny a také 24 let působení zde v Českých Budějovicích.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.