Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 22. 5. – 29. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 22. 5.
Slavnost Panny Marie Pomocnice Křesťanů,
hlavní Patronky kongregace Salesiánů
8:00 P. Michal P. Michal Za Josefa a Marii Urbánků
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 23. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 24. 5. 19:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Středa 25. 5. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Pavla Hrubce
Čtvrtek 26. 5.
Nanebevstoupení Páně
18:00 P. Milan P. Milan Za Josefínu a Václava Štočkovy a celý rod
Pátek 27. 5. 18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 28. 5. 7:30 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 29. 5.
7. neděle velikonoční
8:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
10:00 P. Milan P. Milan Za + Františka Konráda a živou rodinu
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Janu a Antonína Krejčů a jejich rodiny

Další oznámení

Neděle – Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů – hlavního Patrona kongregace Salesiánů – 22. 5. 2022

Čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně

Neděle – 7. neděle velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky.

Ve středu se koná od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

Ve čtvrtek bude pravidelně bývat od 17:25 – 17:55 výstav Nejsvětější svátosti oltářní, a to na úmysl za duchovní povolání a povolání do manželství.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 32.530,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Je stále možné se přihlásit na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové pro mladé lidi od 14 do 26 let. Z naší farnosti vypravíme skupinku. Více informací u P. Josefa. Zájemci ať se přihlásí v sakristii.