Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 29. 5. – 5. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 29. 5.
7. neděle velikonoční
8:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
10:00 P. Milan P. Milan Za + Františka Konráda a živou rodinu
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Janu a Antonína Krejčů a jejich rodiny
Pondělí 30. 5.
sv. Zdislavy
mše sv. není
Úterý 31. 5.
Navštívení Panny Marie
19:00 P. Josef P. Josef Za Terezku
Středa 1. 6.
sv. Justina, mučedníka
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za mladé rodiny Burdů, Nevšímalů a Podlahů
Čtvrtek 2. 6. 18:00 P. Milan P. Milan Na poděkování za dar života a za požehnání do dalších let
Pátek 3. 6.
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
18:00 P. Josef P. Josef Za + Helenu Vackovou
Sobota 4. 6. 7:30 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 5. 6.
Seslání Ducha Svatého
8:00 P. Josef P. Josef Za + členy rodiny Konzalů a duše v očistci
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Šídovy a manžela pana Vopravila
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii a Josefa Matouškovy

Další oznámení

Neděle – 7. neděle velikonoční – 29. 5. 2022

Pondělí – památka sv. Zdislavy

Úterý – svátek Navštívení Panny Marie

Neděle – slavnost Seslání Ducha Svatého – končí doba velikonoční

V pondělí je od 16h Kurz Výkladu encykliky Laudato Si´ a od 19h je v kostele benefiční koncert pro Salesiánské středisko. Vystoupí jazzový kytarista Rudy Linka. Vstupné je 300,- Kč a budou ještě lístky k zakoupení i před koncertem. Večerní mše sv. v 18h nebude.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou s Donem Boskem.

Ve čtvrtek od 13h je setkání seniorů a od 17:25 je v kostele výstav Nejsvětější svátosti oltářní.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli bude mše svatá pro mládež a také budou katecheze pro děti.

V pátek 10. června se koná tradiční Noc kostelů – srdečně zveme k účasti.

Za 14 dní v neděli 12. 6. bude při mši sv. v 10h první sv. přijímání 24 dětí. Vzhledem k velkému počtu, zvolte raději účast na mši sv. v 8h nebo večerní v 18h.