Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 12. 6. – 19. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 12. 6.
Slavnost Nejsvětější trojice
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Anežku a Josefa Rončákovy a za živou rodinu
10:00 P. Milan P. Milan Na poděkování za dar zdraví a moudrosti
10:00 P. Jindřich Mokré
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce a za děti, které letos poprvé přistoupily k 1. svatému přijímání
Pondělí 13. 6.
sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Úterý 14. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 15. 6. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 16. 6.
Slavnost Těla a Krve Páně
mše sv. není Slavnost Božího Těla U Piaristů v 17:30
Pátek 17. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za zemřelého manžela
Sobota 18. 6. 7:30 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Zoufalovou
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 19. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Za + Boženu Váňovou, Emilii Brůžkovou a jejich vnuka Milana Kortána
10:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života pro Františka
18:00 P. Pavel P. Pavel Za Boží požehnání pro dílo Školy Marie a pro její služebníky a účastníky

Další oznámení

V pondělí je od 16h Kurz Výkladu encykliky Laudato Si´ a od 19h je setkání Pastorační rady farnosti.

Ve čtvrtek od 13h je setkání seniorů. Večerní mše sv. a adorace nebudou – koná se společná vikariátní mše sv. U Piaristů od 17.30 ze slavnosti Božího Těla.

V pátek zveme na poslední setkání se sv. Ludmilou – po mši sv. je krátké setkání na faře.

Příští neděli budou katecheze pro děti. Také příští neděli se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela.

Dvě události s předstihem – ve čtvrtek 23. 6. se koná v našem kostele koncert pěveckého sboru Hlahol Tábor, začátek je v 19h.

V sobotu 25. 6. se koná farní den – ve 14h bude mše sv. na poděkování o. Michalovi, kdy oslavíme jeho 60. narozeniny a také 24 let působení zde v Českých Budějovicích. Po mši sv. bude následovat občerstvení a posezení na zahradě. Srdečně zveme.