Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 19. 6. – 26. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 19. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Za + Boženu Váňovou, Emilii Brůžkovou a jejich vnuka Milana Kortána
10:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života pro Františka
18:00 P. Pavel P. Pavel Za Boží požehnání pro dílo Školy Marie a pro její služebníky a účastníky
Pondělí 20. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Miloslava Scheinpfluga
Úterý 21. 6.
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života a požehnání pro další roky
Středa 22. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Čtvrtek 23. 6.
Narození sv. Jana Křtitele
18:00 P. Milan P. Milan Za + Václava a Kristínu Plášilovy
Pátek 24. 6.
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18:00 P. Vracovský P. Josef Za + rodiče Nevšímalovy
Sobota 25. 6.
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
7:30 P. Pavel P. Pavel Za spásu lidských duší
14:00 P. Michal P. Michal
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 26. 6.
13. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za celou rodinu Janátů
10:00 P. Milan P. Milan
18:00 P. Pavel P. Pavel Za zemřelou rodinu Hawleů

Další oznámení

Neděle – 12. neděle v mezidobí – 19. 6. 2022

Úterý – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Čtvrtek – slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Neděle – 13. neděle v mezidobí

V pondělí zveme na poslední setkání o sv. Josefovi – po mši sv. je krátké setkání na faře. Od 19:30 je setkání ekonomické rady farnosti.

V úterý se koná přípravné setkání těch mladých z naší farnosti, kteří pojedou na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, začátek v 18:30.

Ve čtvrtek se koná v našem kostele koncert pěveckého sboru Hlahol Tábor, začátek je v 19h.

V pátek bude celebrovat mši sv. salesián Jaroslav Vracovský a po mši sv. bude beseda o jeho působení v Mongolsku.

V sobotu zveme na farní den – ve 14h bude mše sv. na poděkování o. Michalovi, kdy oslavíme jeho 60. narozeniny a také 24 let působení zde v Českých Budějovicích. Po mši sv. bude následovat občerstvení a posezení na zahradě. Srdečně zveme.

V sobotu se také koná v katedrále kněžské svěcení jáhnů Pavla Kasala a petrina Matouše Vávry, začátek v 10h. Primiční mše sv. Pavla Kasala se koná v neděli od 15h u Piaristů.

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Srdečně děkujeme za vaše dary.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.