Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 26. 6. – 3. 7.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 26. 6.
13. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za celou rodinu Janátů
10:00 P. Milan P. Milan Za uzdravení vážně nemocného kamaráda Jardy
18:00 P. Pavel P. Pavel Za zemřelou rodinu Hawleů
Pondělí 27. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za dary Ducha Svatého pro celou rodinu
Úterý 28. 6.
sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 29. 6.
sv. Petra a Pavla, apoštolů
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za vnuka Karlíčka
Čtvrtek 30. 6. 18:00 P. Milan P. Milan Za zemřelé manžele Pruherovy a rodiče z obojí strany
Pátek 1. 7. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Františka Pražana, Ladislava a Václava Markovy
Sobota 2. 7. 15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 3. 7.
14. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Milan P. Milan

Další oznámení

Neděle – 13. neděle v mezidobí – 26. 6. 2022

Úterý – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Středa – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Neděle – 14. neděle v mezidobí

V pondělí je od 16h Kurz Výkladu encykliky Laudato Si´.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu se koná 17. ročník poutě na Bučinu. Poutní mše svatá je již tradičně venku u tamější kapličky ve 14.30 hod, spolu s německými sousedy.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 38.802,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Mše sv. o prázdninách budou následovně – od pondělí do pátku v 18h, v sobotu mše sv. nebude a v neděli v obvyklém pořádku v 8, 10 a 18h.

Nedělní ohlášky o prázdninách nebudou.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.