Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 28. 8. – 4. 9.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl

Další oznámení

Neděle – 22. neděle v mezidobí – 28. 8. 2022.

Pondělí – památka umučení sv. Jana Křtitele

Čtvrtek – Světový den modliteb za péči o stvoření

Sobota – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Neděle – 23. neděle v mezidobí

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Bohoslužby od září budou již v normálním pořádku – od pondělí do pátku v 18h, v sobotu ráno v 7:30h a v neděli v obvyklém pořádku.

Přihlášky pro děti do náboženství jsou k dispozici uprostřed kostela (a to podle jednotlivých škol), vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii.

V neděli 4.9. bude při mši sv. v 10h žehnání školákům, a bude představen nový člen naší komunity salesián Pavel Šimůnek. Po mši sv. potom zveme na farní den – bude guláš na zahradě, další občerstvení a také atrakce – skákací hrad pro děti. Prosíme, doneste něco slaného či sladkého na stoly. Srdečně děkujeme.