Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 25. 9. – 2. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 25. 9.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + členy rodiny Hrbkovy, Valentovy a Lukešovy
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K.
Pondělí 26. 9. 18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Na úmysl dárce
Úterý 27. 9.
sv. Vincence z Paula, kněze
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Václava Kaňku, manželku a syna Františka
Středa 28. 9.
sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Marii a Václava Podlahovy, jejich syna a sourozence
Čtvrtek 29. 9.
sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za živé a zemřelé členy rodiny Porhanslů a příbuzné
Pátek 30. 9.
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + manžele Šnokhausovy, Karla Kubáta, Jana Hose a za živé členy jejich rodin
Sobota 1. 10.
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
7:30 P. Tomáš P. Tomáš Za + Františka Konráda, za živý a zemřelý rod, za Boží požehnání pro otce Ladislava Kozubíka a na úmysly Panny Marie
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 2. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Za + Martu a Václava Reitingerovy
10:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Milenu Springerovou
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 26. neděle v mezidobí – 26. 9. 2022

Úterý – památka sv. Vincence z Paula, kněze

Středa – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Čtvrtek – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Pátek – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sobota – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Neděle – 27. neděle v mezidobí

Příští neděli v 10h zveme na 1. mši sv. pro mládež.

Měsíční sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle vynesla 30.930,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

I letos otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát a stejně tak přípravu na biřmování. Je také možné se hlásit do nového kurzu Alfa, přihlašování v sakristii.

Potřebovali bychom posílit skupiny těch, kteří ve čtvrtek po večerní mši svaté uklízejí kostel – kdo můžete pomoci, přihlaste se kostelníkům v sakristii.

Od října začne přípravka pro nové ministranty – přihlásit je můžete v sakristii.