Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 2. 10. – 9. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 2. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Martu a Václava Reitingerovy
10:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Milenu Springerovou
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Na úmysl dárce
Pondělí 3. 10. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Marii Sedláčkovou, manžela a duše v očistci
Úterý 4. 10.
sv. Františka z Assisi
19:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Zdeňka Pechláta a jeho rodinu
Středa 5. 10.
bl. Alberta Marvelliho, salesiána
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Marii Kozumplíkovou a manžela
Čtvrtek 6. 10. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Jana Bláhu
Pátek 7. 10.
Panny Marie Růžencové
18:00 P. Josef P. Josef Za zemřelé z rodin Sochů, Poustků a Špuláků a za duše v očistci
Sobota 8. 10. 7:30 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Václavu Dudákovou
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 9. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Bohumila Matyse, rodinu Marešovou a Hývnarovou
10:00 biskup Pavel P. Josef Za uzdravení Iny Princové, za Rudolfa Lískovce a celou rodinu Princových
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jana Tesaře, rodiče a příbuzné

Další oznámení

V úterý je mše sv. až v 19h – začíná zimní semestr Vysokých škol.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli při mši sv. v 10h přijme skupina mladých lidí sv. biřmování z rukou otce biskupa Pavla Posáda, budou také katecheze pro děti.

V naší farnosti otevíráme přípravu na křest pro dospělé, na biřmování a přípravku pro nové ministranty. Je možné se hlásit také do nového kurzu Alfa, přihlašování v sakristii.