Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 9. 10. – 16. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 9. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Bohumila Matyse, rodinu Marešovou a Hývnarovou
10:00 biskup P. Posád P. Milan Za uzdravení Iny Princové, za Rudolfa Lískovce a celou rodinu Princových a za Boží požehnání pro biřmovance a otce biskupa
10:00 P. Tomáš Mokré
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jana Tesaře, rodiče a příbuzné
Pondělí 10. 10. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Miroslava Červeného
Úterý 11. 10. 19:00 P. Milan P. Milan
Středa 12. 10. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 13. 10.
Alexandridy da Costa, salesiánky
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.
Pátek 14. 10. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za živou i zemřelou rodinu Marešovu, Vraňákovu a Ferdovu
Sobota 15. 10.
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
7:30 P. Milan P. Milan Za + sestru Marii a Annu
15:00 P. Pavel Š. DD Máj
16:00 P. Pavel Š. DD Hvízdal
Neděle 16. 10.
29. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za Pavla Kroupu, jeho otce Zdeňka a za prarodiče Kroupovy a Kaňkovské
18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce

Další oznámení

Tento týden začíná výuka náboženství ve středu na ZŠ Oskara Nedbala.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Také příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela.