Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 23. 10. – 30. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 23. 10.
30. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Marii Flaškovou
10:00 P. Milan P. Milan Za + manžele Slepičkovy
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Janu Pavlikovou
Pondělí 24. 10.
sv. Aloise Guanelly, salesiána
18:00 P. Milan P. Milan Za + manžele Machartovy a syna Pavla
Úterý 25. 10. 19:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Pecku
Středa 26. 10. 18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro mladé manžele a jejich děti
Čtvrtek 27. 10. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Na úmysl dárce
Pátek 28. 10.
sv. Šimona a Judy, apoštolů
18:00 P. Milan P. Milan Za + manžele Doudovy
Sobota 29. 10.
Bl. Michala Ruy, kněze
7:30 P. Pavel K. P. Pavel K. Na úmysl dárce
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 30. 10.
31. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Za + rodiče Opekarovy, za synovu živou rodinu a duše v očistci
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Jarmilu Kaptákovou a za uzdravení jejího manžela Václava

Další oznámení

Dnešní mše sv. v 10 je také streamovaná, a po mši svaté se koná ministrantská schůzka.

V pondělí je od 18:30h setkání Ekonomické rady farnosti.

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15.

O podzimních prázdninách se koná v naší farnosti setkání ministrantů ze salesiánských farností, kterého se účastní i skupina našich ministrantů.

Pro ty, kteří nebudou moci navštívit a pomodlit se za své zemřelé okolo Dušiček, mohou tak učinit už od úterý 25. 10.

Měsíční sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle vynesla 30.320,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Také děkujeme neznámému dárci za dar vložený do kostelní kasičky.

Příští víkend končí letní čas, ze soboty na neděli se posouvá čas o 1h nazpět.

Uprostřed kostela jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky.

Po mši sv. si v sakristii můžete vyzvedávat sešitky na samolepky pro menší děti. Samolepky ke všem nedělním mším a svátkům jsou k dispozici i zpětně.