Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 30. 10. – 6. 11.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 30. 10.
31. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Za + rodiče Opekarovy, za synovu živou rodinu a duše v očistci
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Jarmilu Kaptákovou a za uzdravení jejího manžela Václava
Pondělí 31. 10. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysly dárce
Úterý 1. 11.
Slavnost všech svatých
19:00 P. Josef P. Josef Za + Jana a Marii Bicanovy a jejich rodiče
Středa 2. 11.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
18:00 P. Josef P. Josef Za všechny zemřelé
Čtvrtek 3. 11. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + manžele Sedláčkovy
Pátek 4. 11.
sv. Karla Boromejského, biskupa
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče a bratra
Sobota 5. 11.
Připomínka zemřelých dobrodinců a členů salesiánské rodiny
7:30 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
15:00 P. Pavel Š. DD Máj
16:00 P. Pavel Š. DD Hvízdal
Neděle 6. 11.
32. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce

Další oznámení

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů a od 19h bude v kostele koncert sboru Domino z Tábora, na který srdečně zveme.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Uprostřed kostela jsou k zakoupení salesiánské kalendáříky.

Před svátkem Dušiček je příležitost se modlit za zemřelé – 1. a 2. 11. v kterémkoliv kostele a potom do 8. 11. na hřbitově.

Po mši sv. si v sakristii můžete vyzvedávat sešitky na samolepky pro menší děti. Samolepky ke všem nedělním mším a svátkům jsou k dispozici i zpětně.