Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 6. 11. – 13. 11.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 6. 11.
32. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Františka Konráda, Jana Reitingera, manžele Karlíčkovy a Holubovy a všechny duše v očistci
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Pondělí 7. 11. 18:00 P.Milan P.Milan Za + z rodin Sochů, Poustků a Špuláků a za duše v očistci
Úterý 8. 11. 19:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jiřího Rybáka a celou rodinu
Středa 9. 11.
Posvěcení lateránské baziliky
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za dar života pro mladé manžele a s prosbou o zdraví jejich dítěte
Čtvrtek 10. 11.
sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.
Pátek 11. 11.
sv. Martina, biskupa
18:00 P. Josef P. Josef Za + Dagmar Neydlovou a manžela
Sobota 12. 11.
sv. Josafata, biskupa a mučedníka
7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 13. 11.
33. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za rodinu Opolzerovu, Jozefa Gašparíka a Helenu Jůzovou

Další oznámení

Neděle – 32. neděle v mezidobí – 6. 11. 2022

Středa – svátek Posvěcení lateránské baziliky

Čtvrtek – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Pátek – památka sv. Martina, biskupa

Sobota – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Neděle – 33. neděle v mezidobí

V pondělí se koná od 19h setkání Pastorační rady farnosti. Ve čtvrtek je od 9h společenství maminek a od 17h bude společenství děvčat.

ZUŠ Vojtěch srdečně zve na premiéry dvou nových dětských muzikálů, které se uskuteční v sobotu v 16 a v 19h v našem kostele, více informací na   nástěnkách.

Příští neděli budou katecheze pro děti a je také mše sv. v Mokrém.

I letos otevíráme přípravu na 1. sv. přijímání dětí, informace a přihlášky jsou uprostřed kostela. Je tam také projekt Vlčí doupě pro děti.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku. Po mši sv. v 10h, je setkání ministrantů.

Do 8. 11. je příležitost při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé.