Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 13. 11. – 20. 11.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 13. 11.
33. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich
10:00 P. Pavel K. P. Pavel K.
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za rodinu Opolzerovu, Jozefa Gašparíka a Helenu Jůzovou
Pondělí 14. 11. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Marii Klímovou
Úterý 15. 11.
bl. Magdaleny Morano, salesiánky
19:00 P. Jindřich P. Jindřich
Středa 16. 11. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.
Čtvrtek 17. 11.
sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18:00 P. Milan P. Milan Za Alžbětu a Josefa Eiblovy a jejich rodiče
Pátek 18. 11. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za Marii
Sobota 19. 11. 7:30 P. Milan P. Milan Za maminku Alžbětu Konrádovou s prosbou o Boží pomoc v požehnaném věku, celou rozvětvenou rodinu a na úmysly Panny Marie a sv. Josefa
15:00 P. Pavel Š. DD Máj
16:00 P. Pavel Š. DD Hvízdal
Neděle 20. 11.
Ježíše Krista krále
8:00 P. Josef P. Josef Za + členy Hodinů, Strnadů a Šestaeurů
10:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.
18:00 P. Milan P. Milan Za + Janu Vaněčkovou a celý rod

Další oznámení

Neděle – 33. neděle v mezidobí – 13. 11. 2022

Úterý – památka bl. Magdaleny Morano, salesiánky

Čtvrtek – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

V sobotu se zde u nás koná Diecézní setkání mládeže s otci biskupy, na setkání zveme i mládež z naší farnosti. Více o programu na nástěnkách.

Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti, a po mši sv. bude ministrantská schůzka.

I letos otevíráme přípravu na 1. sv. přijímání dětí, informace jsou uprostřed kostela. Vyplněné přihlášky odevzdejte v sakristii do konce listopadu. Na stolku je také nabídka pro děti – projekt Vlčí doupě.

Příští neděli bude také měsíční sbírka na opravu našeho kostela.

K rozebrání je ještě nové číslo Fíkovníku.