Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 4. 12. – 11. 12.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 4. 12.
2. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + manželku Evu Rutovou a + Michaelu Hospodářskou
10:00 P. Josef P. Josef Za + Růženu a Karla Odrážkovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci
18:00 P. Bohouš P. Bohouš Na úmysl dárce
Pondělí 5. 12.
Bl. Filipa Rinaldiho, kněze,
zakladatele Sekulárního institutu Volontárií Dona Boska
18:00 P. Milan P. Milan Na poděkování za dar života
Úterý 6. 12.
sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona českobudějovické diecéze
19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 7. 12.
sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
18:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + z rodin Sochů, Poustků a Špuláků a za duše v očistci
Čtvrtek 8. 12.
Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za Marii Flaškovou a Pavla
Pátek 9. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + paní Zíkovou, manžela a bratra
Sobota 10. 12. 7:30 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za +Annu a Karla Sobotkovy
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 11. 12.
3. neděle adventní
8:00 P. Josef P. Josef Za Marii a Aloise Rutovy
10:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Jakuba, Annu a Karla Bauerovy
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Annu a Jiřího Jakeše a jejich zemřelého syna

Další oznámení

Neděle – 2. neděle adventní – 4. 12. 2022.

Pondělí – památka bl. Filipa Rinaldiho, salesiána

Úterý – slavnost sv. Mikuláše, biskupa a hlavního patrona českobudějovické diecéze

Středa – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Čtvrtek – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Neděle – 3. neděle adventní

V pondělí po večerní mši sv. v 18:45. se koná Mikulášská nadílka. Zveme rodiny s dětmi.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h.

V sobotu zveme na roráty v 7h, které jsou určeny nejenom pro děti s lucerničkami, ale také pro dospělé. Prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na papír uprostřed kostela.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Ministranti  jsou zváni na adventní duchovní obnovu do Štěkně od pátku 16.12. do neděle 18.12.. Přihlášky odevzdat do příští neděle. Prosíme o modlitbu a napečení buchet.

Příští léto se koná světové setkání mládeže s papežem Františkem v Portugalsku. Kdo se přihlásí do 17. 12. a zaplatí zálohu, dostane slevu 1000,- Kč. Více informací na diecézním centru pro mládež.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.