Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 18. 12. – 25. 12.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 18. 12.
4. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Miloslava Scheinpfluga a za + Jindřišku Palečkovou
10:00 P. Josef P. Josef Za + Jakuba, Annu a Karla Bauerovy
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Annu a Karla Sobotkovy
Pondělí 19. 12. 18:00 P. Milan P. Milan Na poděkování za dar života a za požehnání do dalších let
Úterý 20. 12. 19:00 P. Josef P. Josef Za + Annu Jakešovou
Středa 21. 12. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + rodiče a sourozence
Čtvrtek 22. 12.
Výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Na úmysl dárce
Pátek 23. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Jana a Marii Bicanovy a obojí rodiče
Sobota 24. 12. 7:00 P. Josef P. Josef
16:00 P. Milan P. Milan
22:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.
Neděle 25. 12.
Narození Páně
8:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Václavu Dudákovou a její rodiče
10:00 P. Josef P. Josef Za farnost
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.

Další oznámení

Od pondělí do středy bude rozšířená nabídka sv. smíření, vždy od 17-18:30h, v úterý až do 19:30h, bude zpovídat více kněží.

V úterý  budeme chystat v kostele vánoční výzdobu – stromky a betlém. Kdo máte možnost, můžete přijít pomoci, začátek v 15h.

Ve čtvrtek je ráno společenství maminek s dětmi od 9h, odpoledne pak Salesiánské středisko zve na předvánoční setkání spojené s malým divadelním představením, drobným občerstvením a zpěvem koled v našem kostele, začátek v 16h. A večer srdečně zveme mládež naší farnosti na 1. setkání, které začne mší sv. v 18h.

Betlémské světlo budeme mít v našem kostele v pátek od večerní mše svaté až do sv. Štěpána.

V sobotu na Štědrý den zveme na poslední roráty v 7h, prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na papír uprostřed kostela.  Kostel bude pak otevřený k návštěvě odpoledne od 14 – 16h, v 16h bude vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi, která bude také přenášená on-line, po jejím skončení zazpíváme s dětmi několik koled u betléma před kostelem. Večer bude pak kostel otevřený od 21 – 22h a od 22h pak bude tzv. půlnoční.

V neděli na Hod Boží vánoční budou bohoslužby jako obvykle (mše sv. v 10h bude také přenášená on-line). Kostel bude otevřený k návštěvě „jesliček“ odpoledne od 14-17h.

  1. salesiánský ples se bude tradičně konat v KD Vltava a to 11. února od 19:30h. Vstupenky na tento ples se začnou prodávat již dnes po ranních mších svatých. Prodej pak bude pokračovat v příštím roce.

Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.