Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 1. 1. – 8. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 1. 1.
Matky Boží, Panny Marie
8:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Josefa Lindauera
10:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K.
Pondělí 2. 1.
sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
18:00 P. Josef P. Josef
Úterý 3. 1.
Nejsvětějšího jména Ježíš
19:00 P. Josef P. Josef
Středa 4. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Zdeňka Slabého
Čtvrtek 5. 1. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.
Pátek 6. 1.
Zjevení Páně
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče Zíkovy a syna
Sobota 7. 1. 7:30 P. Pavel K. P. Pavel K.
15:00 P. Pavel Š. DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 8. 1.
Křtu Páně
8:00 P. Josef P. Josef Za + z rodin Jindrovy a Váchalovy, sestru Marii Šímovou, švagra Ladislava Klímu a Gábinku
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.

Další oznámení

Neděle – slavnost Matky Boží, Panny Marie – 1. 1. 2023

Pondělí – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Úterý – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

Pátek – slavnost Zjevení Páně

Neděle – svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.

V pondělí je od 11h zádušní mše sv. s posledním rozloučením za farníka pana Josefa Pelikána.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

Prosíme farníky, kteří chtějí číst při nedělních mších sv. v 8,00 a v 18,00, aby se zapisovali do tabulky v sakristii.

Od 1. ledna se bude konat Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno a to do 4. 1. nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).

Lístky na Salesiánský ples se budou prodávat na recepci na Čtyráku od pondělí do čtvrtka (od 14-19 hod) a v neděli po mši sv. v 10 hod.