Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 8. 1. – 15. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 8. 1.
Křtu Páně
8:00 P. Josef P. Josef Za rodinu Jindrovu, Váchalovu a sestru Gábinku, Marii Šímovou a švagra Ladislava Klímu
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za Václava Houšku, rodinu a duše v očistci
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za šťastné narození Josefíny
Pondělí 9. 1. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Růženu Tancerovou, rodiče a sourozence
Úterý 10. 1. 19:00 P. Pavel K. P. Pavel K.
Středa 11. 1. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 12. 1. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š.
Pátek 13. 1. 18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 14. 1. 7:30 P. Pavel K. P. Pavel K. Za bratra Pavla
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 15. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Jiřího Krejčí a Vojtěcha Kadlece
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Milan P. Milan

Další oznámení

Neděle – svátek Křtu Páně – 8. 1. 2023.

Dnes končí doba vánoční.

Po mši sv. si můžete odnést do svých domovů svěcenou vodu a připravené balíčky s křídou a kadidlem a označit své příbytky.

V pondělí od 15h budeme uklízet Betlém a vánoční výzdobu v kostele. Děkujeme, když přijdete pomoci.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h a od 17h bude společenství děvčat.

Příští neděli budou katecheze pro děti a bude také měsíční sbírka na opravu našeho kostela.

Prosíme farníky, kteří chtějí číst při nedělních mších sv. v 8,00 a v 18,00, aby se zapisovali do tabulky v sakristii.

V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno. Probíhá také prodej lístků na Salesiánský ples.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.

V úterý 17. ledna si připomeneme 70 let od smrti prvního českého salesiána ctihodného P. Ignáce Stuchlého. Slavit budeme v našich kostelích a také ve Fryštáku, kde je pohřben. Provinciál salesiánů vyhlašuje k té příležitosti výtvarnou soutěž. Kdokoli může vytvořit obrázek libovolnou výtvarnou technikou s tematikou Ignáce Stuchlého. Důležité je přinést obrázek příští neděli, 15. ledna dopoledne do kostela a odevzdat v sakristii. Podepsaný, s uvedeným kontaktem a věkem autora. Inspiraci a fotografie Staříčka hledejte na webu istuchly.cz. Hodnotící porota budou účastníci mše svaté ve Fryštáku, kde budou vaše obrázky vystaveny 16. ledna. Vítěz obdrží symbolických 70 stříbrných.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.