Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 15. 1. – 22. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 15. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jiřího Krejčí a Vojtěcha Kadlece
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Milan P. Milan
Pondělí 16. 1. 18:00 P. Milan P. Milan
Úterý 17. 1.
sv. Antonína, opata
19:00 P. Josef P. Josef
Středa 18. 1.
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 19. 1. 18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za + Vladimíra Bártu a živé a zemřelé z rodu Bártů, Bártlů, Svobodů, Matoušků a celé přátelstvo
Pátek 20. 1. 18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 21. 1.
sv. Anežky, panny a mučednice
7:30 P. Pavel P. Pavel
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 22. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
10:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za Václava Houšku, jeho rodinu a duše v očistci
18:00 P. Josef P. Josef

Další oznámení

Neděle – 2. neděle v mezidobí – 15. 1. 2023

Pondělí – oslavíme výročí 70. let od úmrtí P. Ignáce Stuchlého, zakladatele salesiánského díla v České republice

Úterý – památka sv. Antonína, opata

Středa – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

Sobota – památka sv. Anežky, panny a mučednice

Neděle – 3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova

Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů, a večer také zveme mládež naší farnosti na setkání, které začne mší sv. v 18h.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku, a stále také probíhá prodej lístků na Salesiánský ples.

Za 14 dní, v neděli 29. 1., budeme oslavovat svátek Dona Boska – srdečně vás zveme na odpolední program zde na faře, který začíná ve 14h, ve 14:30 bude představení žonglérky Zuzky a od 15h bude přednáška salesiána Michaela Martinka o synodalitě. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stůl.