Přeskočit na obsah

Staříčkův odkaz stále žije

V pondělí 16. ledna se ve Fryštáku konala slavnostní mše svatá u příležitosti 70. výročí úmrtí prvního českého salesiána Ignáce Stuchlého, přezdívaného Staříček. Uskutečnila se v předvečer samotného dne, kdy v nedalekém Lukově v domově důchodců Ignác Stuchlý 17. ledna 1953 umírá.

Mši svaté předsedal provinciál salesiánů P. Martin Hobza a účastnili se jí ředitelé všech salesiánských komunit v České republice a také hojně zastoupení místní i přespolní věřící. P. Martin v kázání připomněl deset ctností Ignáce, které jsou vyjmenovány v tzv. positiu, tedy v dokumentu, který byl o něm sestaven při procesu blahořečení. Mši svatou nádherně hudebně provázelo trio maminek z Fryštáku.

Vítězný obrázek namalovala patnáctiletá Anežka.

Na závěr mše provinciál vyzval všechny účastníky, aby se odebrali do nedalekého DISu k malému občerstvení a především k hodnocení výtvarné soutěže, kterou k tomuto výročí vyhlásil. Každý pak dostal lísteček, kam měl napsat 5 výtvarných děl, která ho nejvíce oslovila. Sešlo se téměř 50 kreseb z nejrůznějších salesiánských míst. Autory byli malíři všech věkových kategorií. Z odevzdaných hlasovacích lístků pak vyšel vítěz, který obdržel od provinciála symbolických 70 stříbrných v podobě pětikorunových mincí. V této výtvarné soutěži však nešlo především o vítězství, ale o poznání života Ignáce Stuchlého a o uvědomění si velikosti a inspirace tohoto ctihodného. 

Výroční slavnostní mše

V den samotného výročí pak byla ještě jedna zajímavá příležitost k připomenutí první českého salesiána. V kapli Panny Marie, Hvězdy evangelizace ve Břvích u Prahy pronesl kázání při mši svaté nejstarší žijící salesián v Česku – 98letý P. Jenda Vývoda. Vzpomínal na nejrůznější osobní zážitky s Ignácem a vykreslil tak další rysy jeho osobnosti. Neméně oslovující však byla jeho paměť a vitalita, se kterou kázání pronesl.

Libor Všetula SDB