Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 22. 1. – 29. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 22. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
10:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za Václava Houšku, jeho rodinu a duše v očistci
18:00 P. Josef P. Josef
Pondělí 23. 1. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Úterý 24. 1.
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
titulárního patrona Společnosti sv. Františka Saleského
19:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Marii Kaňkovou, manžela a celou rodinu
Středa 25. 1.
Obrácení svatého Pavla, apoštola
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Na úmysl dárce
Čtvrtek 26. 1.
sv. Timoteje a Tita, biskupů
18:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Na poděkování za dar života a s prosbou o zdraví, požehnání a ochranu Panny Marie
Pátek 27. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Za duše v očistci
Sobota 28. 1.
sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
7:30 P. Pavel K. P. Pavel K.
15:00 P. Pavel Š. DD Máj
16:00 P. Pavel Š. DD Hvízdal
Neděle 29. 1.
Slavnost sv. .Jana Boska, kněze, otce a učitele mládeže, zakladatele kongregace Salesiánů
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodiče Opekarovy, za synovu živou rodinu a duše v očistci
10:00 P. Pavel Š. P. Pavel Š. Za rodinu Šmarhákovu a Hamžíkovu
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Ke cti svatého Judy Tadeáše

Další oznámení

Neděle – 3. neděle v mezidobí – 22. 1. 2023 – neděle Božího slova.

Úterý – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, titulárního patrona kongregace Salesiánů

Středa – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Čtvrtek – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Sobota – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Neděle – 4. neděle v mezidobí, v naší farnosti slavíme slavnost sv. Jana Boska, kněze a zakladatele kongregace Salesiánů

V pondělí se koná od 18:30h setkání Ekonomické rady farnosti.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro děti, zároveň budeme oslavovat svátek Dona Boska – srdečně vás zveme také na odpolední program zde na faře, který začíná ve 14h, ve 14:30 bude představení žonglérky Zuzky a od 15h bude přednáška salesiána Michaela Martinka o synodalitě. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stůl.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 38.215,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Pro potvrzení o daru se hlaste u o. Josefa.

Stále probíhá prodej lístků na Salesiánský ples.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.