Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 29. 1. – 5. 2.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 29. 1.
4. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodiče Opekarovy, za synovu živou rodinu a duše v očistci
10:00 P. Martinek P. Josef Za rodinu Šmarhákovu a Hamžíkovu
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Ke cti svatého Judy Tadeáše
Pondělí 30. 1.
bl. Bronislava Markiewicze, salesiána
18:00 P. Milan P. Milan Za zemřelé Josefa Luxe a Josefa Cepáka
Úterý 31. 1.
sv. Jana Boska, Kněze, Otce a Učitele Mládeže,
zakladatele Společnosti sv. Františka Saleského,
institutu Dcer Panny Marie Pomocnice
a Salesiánů Spolupracovníků
19:00 P. Josef P. Josef Za + Annu a Jiřího Jakešovy a jejich syna
Středa 1. 2.
Připomínka zemřelých salesiánů
18:00 P. Jindřich P. Jindřich Za uzdravení rodových kořenů
Čtvrtek 2. 2.
Uvedení Páně do chrámu
18:00 P. Milan P. Milan Za + Marii Bicanovou, manžela a rodiče
Pátek 3. 2.
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
18:00 P. Josef P. Josef Za + Františka Honsu a duše v očistci
Sobota 4. 2. 7:30 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Jarmilu Kartákovou a s prosbou za uzdravení manžela
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 5. 2.
5. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za dar života pro děti
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + manžele Marii a Václava Podlahovy, jejich rodiče a sourozence

Další oznámení

Neděle – 4. neděle v mezidobí, v naší farnosti slavíme Slavnost sv. Jana Boska, kněze a zakladatele kongregace Salesiánů – 29. 1. 2023

Středa – připomínka zemřelých salesiánů

Čtvrtek – svátek Uvedení Páně do chrámu – v katedrále se koná setkání řeholníků s otcem biskupem, začíná mší sv. v 9.30h.

Pátek – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, při večerní mši sv. udílení svatoblažejského požehnání

Neděle – 5. neděle v mezidobí

Dnes vás také zveme na odpolední program zde na faře, který začíná ve 14h, ve 14:30 bude představení žonglérky Zuzky a od 15h bude přednáška salesiána Michaela Martinka o synodalitě. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stůl.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů, a večer také zveme mládež naší farnosti na setkání, které začne mší sv. v 18h.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež.

Pro potvrzení o daru se hlaste u o. Josefa.

Stále probíhá prodej lístků na Salesiánský ples.

Společné udílení sv. nemocných bude v neděli 12. února při ranní mši sv. v 8h. Prosíme o zapsání na papír uprostřed kostela.