Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 5. 2. – 12. 2.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 5. 2.
5. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za dar života pro děti
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + manžele Marii a Václava Podlahovy, jejich rodiče a sourozence
Pondělí 6. 2.
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
18:00 P. Milan P. Milan Za + Vladislava Koumala, rodiče a bratra
Úterý 7. 2.
bl. Pia IX., papeže
19:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Marii a Jana Matějů
Středa 8. 2. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + a živé z rodin Nevšímalů
Čtvrtek 9. 2.
bl. Eusebie Palomino, salesiánky
18:00 P. Milan P. Milan Za + Josefa Vaněčka a duše v očistci
Pátek 10. 2.
sv. Scholastiky, panny
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 11. 2.
Panny Marie Lurdské
7:30 P. Pavel K. P. Pavel K. Ke cti Ducha Svatého a za dar rozlišování
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 12. 2.
6. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
10:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za 30 let společné cesty manželstvím
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + rodinu Venturovou

Další oznámení

Neděle – 5. neděle v mezidobí – 5. 2. 2023

Pondělí – sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Úterý – památka bl. Pia IX., papeže

Čtvrtek – památka bl. Eusebie Palomino, salesiánky

Pátek – památka sv. Scholastiky, panny

Sobota – Panny Marie Lurdské, světový den nemocných

Neděle – 6. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h.

Příští neděli při ranní mši sv. v 8h bude společné udílení sv. nemocných. Srdečně zveme a prosíme o zapsání na papír uprostřed kostela. Při mši sv. v 10h budou katecheze pro děti.

Srdečně zveme na 31. salesiánský ples, který se koná v sobotu v KD Vltava od 19:30. Je to každoročně největší společná akce salesiánských děl v Českých Budějovicích. Stále probíhá prodej lístků.

V sobotu 18. 2. se koná po třech letech, po Covidové pauze, Farní čtyrácký dětský karneval. Bude současně s dnem ZUŠ Vojtěch. Podrobnosti na nástěnkách.