Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 19. 2. – 26. 2.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 19. 2.
7. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Vlastimila Poláka
10:00 P. Milan P. Milan Za rodinu Pourových a Zemanových
18:00 P. Josef P. Josef Za + paní Danu Pokornou a Jana Modlitbu
Pondělí 20. 2. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Karla a Annu Sobotkovy
Úterý 21. 2. 19:00 P. Josef P. Josef Za + Libušku Kovářovou
Středa 22. 2.
Popeleční středa
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K.
Čtvrtek 23. 2. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Jitku Žáčkovou
Pátek 24. 2. 18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Ludmilu Kříhovou a + Josefa Kříhu
Sobota 25. 2.
sv. Aloise Versiglii, biskupa, a Kalista Caravaria, kněze,
prvních salesiánských mučedníků
7:30 P. Jindřich P. Jindřich Na poděkování za dar života
15:00 P. Pavel K. DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 26. 2.
1. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Marešovou, Hývnarovou a za Bohumila Matyse
10:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Hedviku Jirouškovou a celou rodinu
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče a bratra Hawleovy

Další oznámení

Neděle – 7. neděle v mezidobí – 19. 2. 2023

Středa – Popeleční středa, den přísného postu, přede mší svatou bude zpovídat více kněží.

Sobota – svátek salesiánských mučedníků Versiglii a Caravaria

Neděle – 1. neděle postní, bude ještě možné také přijmout popelec.

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela.

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h a od 17h bude společenství děvčat.

V sobotu se koná na KC Máj ministrantský florbalový turnaj.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Křížové cesty v postní době budou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.

Postní duchovní obnova pro farnost se bude konat v sobotu 18. března.