Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 26. 2. – 5. 3.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 26. 2.
1. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + rodinu Marešovou, Hývnarovou a za Bohumila Matyse
10:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Hedviku Jirouškovou a celou rodinu
18:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče a bratra Hawleovy
Pondělí 27. 2. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Vlastimila Poláka
Úterý 28. 2. 19:00 P. Josef P. Josef Za dar života maminky Alžběty Konrádové
Středa 1. 3. 18:00 P. Milan P. Milan Za Naďu Štefkovou
Čtvrtek 2. 3. 18:00 P. Milan P. Milan Za syna a uzdravení rodu
Pátek 3. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Za + kolegyni Sašu
Sobota 4. 3. 7:30 P. Pavel K. P. Pavel K. Za živé a zemřelé rodiny Vacků a Chromých
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 5. 3.
2. neděle postní
8:00 P. Vracovský P. Vracovský Za + rodinu Janátovu a Urbánkovu
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 1. neděle postní  – 26. 2. 2023

V pondělí je od 19h setkání Pastorační rady farnosti.

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů, a večer také zveme mládež naší farnosti na setkání, které začne mší sv. v 18h.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež. Hudebně bude bohoslužbu doprovázet schola Kvítky z Rožmitálu pod Třemšínem. Po mši sv. zveme na její krátký koncert v kostele.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 39.824,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Křížové cesty v postní době budou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.

Pro děti jsou připraveny uprostřed kostela tzv. postničky, kde mohou děti střádat během postní doby své peníze, a postničky pak odevzdat v sakristii na Hod Boží velikonoční.

Postní duchovní obnova pro ministranty bude o víkendu od  24. do 26. března 2023 ve Vodňanech. Přihlášky odevzdejte do 20. března P. Milanovi nebo P. Josefovi.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.