Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 12. 3. – 19. 3.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 12. 3.
3. neděle postní
8:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
10:00 P. Tomáš P. Tomáš S prosbou za zdraví a lásku pro sestru Jiřinu a za rodinu Bušků
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za živé i zemřelé z rodiny Sochů, Poustků, Špuláků a za duše v očistci
Pondělí 13. 3.
Výroční den zvolení papeže Františka
18:00 P. Milan P. Milan Za + Růženu a Karla Baštovy a celou rodinu
Úterý 14. 3. 19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 15. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za živé i zemřelé z rodiny Sochů, Poustků, Špuláků a za duše v očistci
Čtvrtek 16. 3. 18:00 P. Vracovský P. Vracovský Za + Václava a Marii Vobrovy a za živé i zemřelé
Pátek 17. 3. 18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + rodiče Markovy a vnučku Martinu
Sobota 18. 3. 7:30 P. Pavel K. P. Pavel K. Na přímluvu Dona Boska a Panny Marie za Boží požehnání k narozeninám o. Tomášovi a o. Josefovi a za ostatní spolubratry po celém světě a za duše v očistci
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 19. 3.
4. neděle postní
8:00 P. Vracovský P. Vracovský Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
18:00 P. Josef P. Josef Za + Annu a Jana Šeborovy a celou rodinu

Další oznámení

V pondělí se koná od 18:30h setkání Ekonomické rady farnosti.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů, a večer také zveme mládež naší farnosti na setkání, které začne mší sv. v 18h.

V sobotu se koná postní duchovní obnova pro farnost. Povede ji otec Jaroslav Vracovský, který působí jako misionář v Mongolsku, začátek v 9h.

Také v sobotu svolávají kostelníci od 13:30h brigádu na pomoc k provedení drobných oprav a úprav. Žádají o pomoc jako např. umýt okna ve věži, ometat pavučiny kolem oken v kostele, opravit lavice, něco přestěhovat atd. K tomu potřebují zapůjčit toto nářadí – aku vrtačku a šroubovák, přihlásit se můžete u kostelníka p. Zdeňka Nevšímala.

V neděli se koná každoroční animovaná mše svatá v Komunitním centru Máj. Mši celebruje salesián Tomáš Rádl, hudební doprovod obstará ZUŠ Vojtěch pod vedením Z. Závičáka. Po mši je možné si komunitní centrum prohlédnout, popřípadě posedět v prostorách, kde zaměstnanci Střediska pracují s dětmi.

Také příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.

Křížové cesty jsou ve středu a v pátek od 17:30 hod, zájemci o jejich vedení se mohou hlásit v sakristii.

Postní duchovní obnova pro ministranty bude o víkendu od  24. do 26. března 2023 ve Vodňanech. Přihlášky odevzdejte do 20. března P. Milanovi nebo P. Josefovi.

Naše farnice – výtvarnice věnovala farnosti 16 svých obrazů se záměrem, aby celý výtěžek z prodeje obrazů byl určený na opravu našeho kostela. Po mši svaté si tedy můžete obrazy prohlédnout v tělocvičně a zakoupit si je. Prodej bude probíhat po všech nedělních mších svatých – tedy v 8, 10 a v 18h.