Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 19. 3. – 26. 3.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 19. 3.
4. neděle postní
8:00 P. Vracovský P. Vracovský Za + členy rodiny Konzalů
10:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
18:00 P. Josef P. Josef Za + Annu a Jana Šeborovy a celou rodinu
Pondělí 20. 3.
sv. Josefa, snoubence Panny Marie
18:00 P. Milan P. Milan Za + Josefa Eibla, manželku a Růženu Švepešovou
Úterý 21. 3. 19:00 P. Jindřich P. Jindřich Za živé i zemřelé z rodiny Sochů, Poustků, Špuláků a za duše v očistci
Středa 22. 3. 18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Jarmilu Kartákovou a s prosbou za uzdravení manžela
Čtvrtek 23. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Zoufalou
Pátek 24. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 25. 3.
Zvěstování Páně
7:30 P. Josef P. Josef Za+ Josefa a Marii Prachařovy
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 26. 3.
5. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Vlastimila Poláka
10:00 P. Hobza P. Hobza Za + Martina Ziterbarta a Josefa Sedláře
18:00 P. Josef P. Josef

Další oznámení

Neděle – 4. neděle postní – 19. 3. 2023

Pondělí – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Sobota – slavnost Zvěstování Páně

Neděle – 5. neděle postní

 

Ve čtvrtek je společenství maminek s dětmi od 9h a od 17h bude společenství děvčat.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.

Středisko srdečně zve na hru Hledání velikonočních vajíček, která bude probíhat v okolí sídliště Máj v období od 26. 3. do 2. 4.. Více na webu www.sasmcb.cz a na Facebooku Salesiánského střediska.

Letošní výtěžek z tomboly Salesiánského plesu je určen na podporu mladých z naší farnosti, kteří jedou na setkání mládeže s papežem do Lisabonu. Prosím, aby se o příspěvek zapsali v sakristii do velikonoc.

Po každé mši svaté si dnes opět můžete prohlédnout darované obrazy od naší farnice, umístěné v tělocvičně a zarezervovat si je nebo zakoupit. Celý výtěžek z prodeje obrazů je určený na opravu našeho kostela.