Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 26. 3. – 2. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 26. 3.
5. neděle postní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Vlastimila Poláka
10:00 P. Hobza P. Hobza Za + Martina Ziterbarta a Josefa Sedláře
18:00 P. Josef P. Josef Za živé i zemřelé členy rodiny
Pondělí 27. 3. 18:00 P. Milan P. Milan Za + rodiče Marii a Josefa Prachařovy
Úterý 28. 3. 19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 29. 3. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za dar života a s prosbou o ochranu Panny Marie a za zdraví a požehnání pro celou rodinu
Čtvrtek 30. 3. 18:00 P. Josef P. Josef Za živé i zemřelé Josefy z rodin Bočků a Kříhů
Pátek 31. 3. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Dagmar Nejdlovou a manžela
Sobota 1. 4. 7:30 P. Jindřich P. Jindřich Za zdraví duše i těla a za šťastnou hodinu smrti pro Marii
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 2. 4.
Květná neděle
8:00 P. Milan P. Milan Za + Vlastimila Poláka
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce

Další oznámení

Neděle – 5. neděle postní – 26. 3. 2023

Neděle – Květná neděle – můžete si přinést k požehnání i svoje kočičky, mše sv. v 10h bude začínat před kostelem.

V úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15h.

Ve čtvrtek večer zveme mládež naší farnosti na setkání, které začne mší sv. v 18h.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež, budou také katecheze pro děti.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 32.343,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Středisko srdečně zve na hru Hledání velikonočních vajíček, která bude probíhat v okolí sídliště Máj v období od 26. 3. do 2. 4.. Více na webu www.sasmcb.cz a na Facebooku Salesiánského střediska.

Letošní výtěžek z tomboly Salesiánského plesu je určen na podporu mladých z naší farnosti, kteří jedou na setkání mládeže s papežem do Lisabonu. Prosím, aby se o příspěvek zapsali v sakristii, a to do velikonoc.

Po každé mši svaté, dnes naposledy, si můžete prohlédnout darované obrazy od naší farnice, umístěné v tělocvičně a zarezervovat si je nebo zakoupit. Celý výtěžek z prodeje obrazů je určený na opravu našeho kostela.

Srdečně zveme na tradiční velkopáteční výstup na Kluka s křížovou cestou a obřady s otcem Jindřichem. Vyrazíme v 8:00 od kostela sv. Vojtěcha, trasa měří asi 18 km, návrat vlakem v 15:40 v ČB. Sraz pro rodiny s dětmi je v 10:30 na návsi ve Slavči. Bližší informace najdete ve facebookové události.