Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 2. 4. – 9. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 2. 4.
Květná neděle
8:00 P. Milan P. Milan Za + Vlastimila Poláka
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Pondělí 3. 4.
Pondělí ve svatém týdnu
18:00 P. Milan P. Milan Za živé členy rodiny Lexovy
Úterý 4. 4.
Úterý ve svatém týdnu
19:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Miroslava a Marii Červených
Středa 5. 4.
Středa ve svatém týdnu
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Josefa a Marii Prachařovy
Čtvrtek 6. 4.
Zelený čtvrtek
18:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce a ke cti svaté Růženy
Pátek 7. 4.
Velký pátek
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K.
Sobota 8. 4.
Bílá sobota
20:00 P. Josef P. Josef Za všechny nově pokřtěné na celém světě a za jejich kmotry
Neděle 9. 4.
neděle Zmrtvýchvstání Páně
8:00 P. Milan P. Milan Za + Karla Zemánka a rodiny z obou stran
10:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za naši farnost
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Jana Bicana, manželku, rodiče a sourozence

Další oznámení

Neděle – Květná neděle – 2. 4. 2023

Od pondělí do středy je možnost přijmout sv. smíření od 17 do 18:30h (v úterý až do 19:30h), bude zpovídat více kněží.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Na Zelený Čtvrtek je v katedrále v 10h Missa chrismatis. V 16:30h bude nácvik ministrantů a v 18h budou obřady v našem kostele. Pak následuje společná adorace v Getsemanské zahradě, kostel bude otevřený k adoraci do 20h.

Na Velký Pátek bude dopoledne v 10h křížová cesta-můžete si přinést svojí svíčku. Od 15-17h bude kostel otevřený k modlitbě, v 16:30h je nácvik ministrantů a v 18h budou obřady, kostel bude pak otevřený do 20h. Velký Pátek je den přísného postu. Na Velký Pátek se koná také tradiční výstup na Kluka s obřady na vrcholu. Vyrazíme v 8:00 od kostela sv. Vojtěcha, trasa měří asi 18 km, návrat vlakem v 15:40 v ČB. Sraz pro rodiny s dětmi je v 10:30 na návsi ve Slavči. Bližší informace najdete na facebookové události.

Na Bílou Sobotu bude kostel otevřený k modlitbě opět od 15-17h, v 18h bude nácvik ministrantů a ve 20h začnou před kostelem obřady Velikonoční vigilie, při které budou pokřtěni noví katechumeni.

Na Hod Boží velikonoční bude žehnání pokrmů, které si můžete přinést. Odpoledne bude v 15h mše sv. v DD Máj a v 16h v DD U Hvízdala.

Letošní výtěžek z tomboly Salesiánského plesu je určen na podporu mladých z naší farnosti, kteří jedou na setkání mládeže s papežem do Lisabonu. Prosím, aby se o příspěvek zapsali v sakristii, a to do velikonoc.

Výtěžek z prodeje obrazů o minulých nedělích vynesl 32.200,- Kč. Srdečně děkujeme, především naší farnici výtvarnici paní Nadě za její darované obrazy, a také vám všem za jejich zakoupení. Celý výtěžek z prodeje obrazů je určený na opravu našeho kostela.