Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 9. 4. – 16. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 9. 4.
neděle Zmrtvýchvstání Páně
8:00 P. Milan P. Milan Za + Karla Zemánka a rodiny z obou stran
10:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za naši farnost
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za kněze a nová kněžská povolání
Pondělí 10. 4.
Pondělí velikonoční
8:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Jana Bicana, manželku, rodiče a sourozence
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za farnost
Úterý 11. 4.
Úterý velikonoční
19:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Jakešovy a jejich zemřelého syna Jiřího
Středa 12. 4.
Středa velikonoční
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Václava Kříže
Čtvrtek 13. 4.
Čtvrtek velikonoční
18:00 P. Milan P. Milan Za živou i zemřelou rodinu Kubešovu, Bogarovu, Volencovu a za pana Jana Holka
Pátek 14. 4.
Pátek velikonoční
18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života a s prosbou o zdraví, požehnání a ochranu Panny Marie i do dalších let
Sobota 15. 4.
Sobota velikonoční
7:30 P. Pavel K. P. Pavel K. Za + Jana Šturmu a duše v očistci
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 16. 4.
2. neděle velikonoční Božího milosrdenství
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel K. P. Pavel K. Na úmysl dárce

Další oznámení

Slavnost neděle Zmrtvýchvstání Páně – 9. 4. 2023

Zítra na velikonoční pondělí budou mše sv. v 8 a v 10h, večerní v 18h nebude.

Příští neděle je neděle Božího milosrdenství.

Ve čtvrtek je od 9h společenství maminek s dětmi, a večer také zveme mládež naší farnosti na setkání, které začne mší sv. v 18h.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro děti.

Také příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

V neděli 23. 4. vás srdečně zveme na Farní den – oslavu svátku patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha. Po mši sv. bude v 11:15 žehnání kol, koloběžek, kočárků atd., a to před kostelem. Po mši svaté bude společné občerstvení, takže nechoďte domů. Odpoledne se můžete těšit na společné setkání, k dispozici bude také pro děti skákací hrad. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stůl.

Děkujeme vám všem za přípravu a společné prožití svátků a přejeme s celou salesiánskou komunitou vám všem požehnané Velikonoce.