Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 16. 4. – 23. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 16. 4.
neděle v oktávu velikonočním
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 17. 4. 18:00 P. Milan P. Milan Za pátera Klímu, rodiče a sourozence
Úterý 18. 4. 19:00 P. Pavel P. Pavel Za zdar operace
Středa 19. 4. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Josefu a Václava Hercikovy
Čtvrtek 20. 4. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysly dárce
Pátek 21. 4. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Karla Štefka a duše v očistci
Sobota 22. 4. 7:30 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 23. 4.
3. neděle velikonoční
8:00 P. Josef P. Josef Za + rodiče a syna Miroslava Opekarovy, duše v očistci a živou synovu rodinu
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za naši farnost
18:00 P. Pavel P. Pavel Za manžele Štekrovy

Další oznámení

  1. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství – 16. 4. 2023

Neděle – 3. neděle velikonoční – pouť

Jménem charity děkujeme dětem, které vybraly do 7 postních kasiček celkem 1190,- Kč.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

V sobotu se koná v KD Vltava multižánrový křesťtanský festival United city, který obsahuje koncerty, semináře, workshopy, divadlo a modlitby. Zveme k účasti hlavně mládež z naší farnosti, více informací na nástěnkách.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Také příští neděli vás srdečně zveme na Farní den – oslavu svátku patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha. Po mši sv. bude v 11:15 žehnání kol a všeho s kolama, a to před kostelem. Po mši svaté bude společné občerstvení, takže nechoďte domů. Odpoledne se můžete těšit na společné setkání, k dispozici bude také skákací hrad pro děti. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stůl.

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.