Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 30. 4. – 7. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 30. 4.
4. neděle velikonoční
8:00 P. Milan P. Milan Za naši farnost
10:00 P. Josef P. Josef Za nová kněžská a řeholní povolání
18:00 P. Pavel P. Pavel Za bohoslovce
Pondělí 1. 5.
sv. Josefa, dělníka
18:00 P. Milan P. Milan
Úterý 2. 5.
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
19:00 P. Josef P. Josef Za živou a zemřelou rodinu a jako poděkování za dar života
Středa 3. 5.
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
18:00 P. Josef P. Josef
Čtvrtek 4. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Olgu Štechovou, rodinu Štechovu a Burianovu
Pátek 5. 5. 18:00 P. Milan P. Milan
Sobota 6. 5.
sv. Dominika Savia, chlapce
7:30 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za dar života a s prosbou o požehnání do dalších let
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 7. 5.
5. neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Milan P. Milan S prosbou za odpuštění a uzdravení

Další oznámení

Neděle – 4. neděle velikonoční – 30. 4. 2023

Pondělí – památka sv. Josefa, dělníka

Úterý – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Středa – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Sobota – památka sv. Dominika Savia

Májové pobožnosti budou v pondělí, ve středu a v pátek vždy přede mší sv. od 17:40h.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež, budou také katecheze pro děti.

Jsou stále v prodeji lístky na benefiční koncert Střediska, který se uskuteční 10. 5. a vystoupí přední jazzový a swingový zpěvák JAN SMIGMATOR. Více informací na webu Střediska nebo na FB.

K rozebrání je nové číslo Fíkovníku.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.